Contributie

 

De nota’s voor de contritbutie worden per kwartaal verstuurd, indien men

automatisch of met internetbankieren betaalt, dan kan de contributie ook

maandelijks worden overgemaakt.

 

Het bankrekeningnummer van de vereniging bij de SNS bank is  NL05 SNSB 0902 5036 85.

Bij betalingen graag de naam van het betreffende lid, het lidnummer en de periode

of reden van betaling vermelden.

  

Contributie in € per maand per 1 juli 2016 voor alle activiteiten m.u.v. volleybal

 

 

 

uren

t/m 20 jaar

vanaf 21 jaar

0,75

9

9,5

 1

11

12

1,25

12

13

1,5

14

15

  1,75

16

17

2

17

18

2,25

19

20

2,5

20,50

21,50

2,75

21,50

22,50

3

22

23

3,25

22,50

23,50

3,5

23

24

3,75

24,50

25,50

4

26

27

4,25

28

29

4,5

30

31

4,75

31

32

5

33

34

5,25

35

36

5,5

37

38

5,75

38

39

6

40

41

6,25

42

43

6,5

44

45

6,75

46

47

7

48

49

7,25

49,50

50,50

7,5

51

52

 8 of meer

 52,50

 

Volleybal € 9,- per maand

 

 

De bondscontributie  wordt eveneens per kwartaal in rekening gebracht.

De hoogte van de bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld door de KNGU.

Wedstrijden
Voor de leden die mee doen aan wedstrijden van de KNGU zijn wedstrijdkosten

verschuldigd. Per wedstrijd wordt € 15,00 in rekening gebracht, voor wedstrijdgeld aan

de KNGU en voor de wedstrijdbegeleiding.
 

Voor landelijke turnwedstrijden of acrogym wedstrijden dient een wedstrijdpaspoort
aangeschaft te worden. De kosten voor het wedstrijdpaspoort ( ca. € 13.50) zijn voor
de deelnemer. De vereniging vraagt het wedstrijdpaspoort aan en is 4 jaar geldig.

 

Een laag inkomen, maar uw kind wil wel graag sporten?

Wilt u uw kind laten sporten maar laat uw financiële situatie dit niet toe, dan kunt u een
beroep doen voor financiële ondersteuning bij het Jeugdsportfonds.
Voor informatie : 
www.jeugdsportfonds.nl  , mailadres : groningen@jeugdsportfonds.nl 
U kunt eventueel een aanvraag indienen via de intermediair van de gemeente Pekela,
mailadres : 
jeugdsportfonds@pekela.nl 
Een andere mogelijkheid is dat u via stichting leergeld www.leergeld.nl ) uw aanvraag
indient , mailadres :
veendam@leergeldzuidoostgroningen.nl