Je lidmaatschap opzeggen kan per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

Uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal dient je opzegging

binnen te zijn. Opzegging kan uitsluitend per mail naar  ledenadministratie@svdynamica.nl

of schriftelijk naar de ledenadministratie, voor het adres kun je bellen met 0597 618591.

 

Een opzegging wordt altijd per mail of schriftelijk door ons bevestigd.