Acro-gym               

 

Algemeen

 

Acro-gym is een teamsport en kan in de volgende groepen voorkomen.

 

-Dames duo

 

-Dames groep (trio)

 

-Heren duo

 

-Heren groep (trio of kwartet)

 

-Mix paar

Niet alleen een sport voor meisjes maar ook voor jongens.
 

Acro-gym is een combinatie van acrobatiek en turnen. Je hebt er kracht en lenigheid voor nodig en je moet goed kunnen spannen. Er zijn verschillende niveaus, van relatief gemakkelijk, de E lijn tot

moeilijk, de A lijn. Ieder niveau heeft zijn eigen eisen die aan oefeningen worden gesteld. Op alle

niveaus zijn er wedstrijden. Hoe hoger het niveau hoe vaker je verder het land in moet. Voor de

A lijn wordt er een Nederlands Kampioenschap georganiseerd en voor de andere niveaus een

landelijke finale. De weg hiernaar toe is via voorwedstrijden en halve finales.

 

Bij wedstrijden begint de oefening wanneer de turnsters de vloer opkomen en eindigt deze

wanneer de turnsters van de vloer zijn. Als ze op de vloer komen strekken ze zich eerst uit ook en

voor dat ze van de vloer gaan strekken ze zich uit, om zich te presenteren naar de jury en of het

publiek. De turnsters hebben hun haar goed vast zitten, want als er bijvoorbeeld een klipje uitvalt

op de vloer is er al puntenaftrek. Ook aan het turnpakje zitten geeft aftrek, of dat er een stukje van

het ondergoed zichtbaar is. En de pakjes moeten gelijk zijn. Deze aftrek van punten komt apart op

de uitslagenlijsten te staan als extra aftrek.

 

Het cijfer wordt opgebouwd uit een moeilijkheidscijfer, maximaal valt hier een 10 te halen.

Daarnaast krijg je een technisch cijfer, ook maximaal 10, wat aangeeft hoe strak de oefening

wordt uitgevoerd en of de elementen met goede techniek worden uitgevoerd. En als laatste is er

nog een artistiek cijfer, ook maximaal 10 punten. Dit cijfer geeft aan hoe goed de oefening is

opgebouwd maar ook of de turnsters het met plezier doen.

 

Verder kunnen er bij de balans elementen tijdsfouten worden toegekend. Wanneer een element

niet 3 seconden wordt aangehouden worden er tijdsfouten van 0,3 punten aftrek per seconde

gegeven.

Kijk ook eens naar
dit info-filmpje van de KNGU.

 

Acro-gym bij  SV Dynamica

 

Zoals je al gelezen hebt is het een teamsport. Je traint dus ook als team om een goed resultaat

te verkrijgen. Als je een keer verhinderd bent door ziekte of een andere dringende reden en niet

kunt komen informeer dan je teamgenoten op tijd en stuur een mail naar Natasja

( natasja.hilverts@hotmail.com ) of bel haar (0651812156). Wissel aan het begin van het seizoen

telefoonnummers en mailadressen uit, zodat je elkaar kunt informeren.

 

We hopen er weer een super leuk en sportief acro-seizoen van te maken waarbij iedereen zich

maximaal inzet voor de sport.  Het is sneu voor een teamlid dat goed zijn best doet als een ander

de kantjes er af loopt. Dat zou jammer zijn en dat willen we voorkomen. Als er iets is waardoor

het wat minder loopt, laat dat dan aan Natasja weten, zodat er naar een oplossing gezocht kan

worden. Het is wel eens gebeurd dat iemand halverwege het seizoen stopte, waardoor de

partners overbleven en niet meer aan wedstrijden mee konden doen. Dat is bijzonder verdrietig

en dat willen we niet. Dus is er iets, ga naar Natasja  en geef het aan.

 

Deelname aan wedstrijden

 

Juf Natasja bepaalt in overleg het niveau waarop de groepjes mee doen aan wedstrijden. Het kan

zijn dat een groepje nog niet klaar is voor een wedstrijd en doet dan nog niet mee. Als een groepje

is opgegeven is er door de leden wedstrijdgeld verschuldigd, ook als het groepje niet mee kan

doen door bv vakantie of ziekte van een van de leden.

SV Dynamica is wedstrijdgeld verschuldigd aan de KNGU voor ieder opgegeven team.

 

Jureren

 

Omdat Acro-gym een wedstrijdsport is moeten verenigingen als ze mee willen doen aan wedstrijden

ook juryleden leveren. Door jurylid te worden, een opleiding van 6 avonden van 3 uur, leer je wat

belangrijk is bij Acro-gym en waar de jury op let.  En je mag namens de vereniging jureren.

Lijkt je dit leuk, neem dan contact op met ons.

 

Voor vragen over de lessen kun je terecht bij Natasja ( natasja.hilverts@hotmail.com ) ,

tel. (0651812156).

 

Bestuur, Acro leiding en juryleden van SV Dynamica

 

Klik hier voor de trainingsdagen, trainingstijden en locatie.